Calculate Percentage Calcium Carbonate Limestone

4102012 na2co3aq 2hclaq 2naclaq h2ol co2g calculate the percentage of calcium carbonate in the limestoneome calculating percentage of calcium.